6/6 - 05     Ronja och jag blev " Av jägareförbundet godkänt eftersöksekipage"
24/5 - 05    Ronja fick godkänt i viltspårprov, anlagsklass