Roger Nordström
Ställbergsvägen 12
714 72 Ställdalen
tele: 0580 - 20039
mob: 070 - 3131824